Program Director's Handbook
P. 1

PARISH EDITIONProgram Director’s Handbook:Fundamentals of Faith FormationUsing the Pflaum Gospel Weeklies in your Faith Formation ProgrameeeeeeeeeeellllliiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvWWWaeeeeeeeeeeeessssssssshhhasettteeeeeeeeeeetheaaaaaaaaahhaccccccccccceeChhhhhhhheCChWWWWeaeeeeeeelhhhhhhllleeeeeeeeeaaaatesttttiiiiihhssssetthhhhhheeeeeeeeeeeeuueeeeCCCCCrrchhhhhhuuuccrrrccccchhhhhhheeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaWhattheChurchelieves eachesWhattheChurchelieves eachesWWWWhhhhhhaaatttt th h h h hheeeeCCCCCC ChhhhhhuurrrrcccchhhhWeeeeeeeeeeeeevvvvvvvveeeeeeeeeeeeesssssssssssecccccccccchhhhhhhhheeeeeeeeeWWWeeeeeeeeeehhhhhhhllllssssaaaatlittiiiiithhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeCCCCChvvvvvvvhhhhhhuureeeeeeeeeeerrcescccchhhhhhsssssssss eeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaccccccccccchhhhhhhhhheeeeeeeeesss


   1   2   3   4   5